Vad Vi Gör

Vi utför isolering av vindar, tak, golv och väggar med miljövänligt cellulosafibermaterial – lösull.

Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionen och helt utan spill. Det är en effektiv och miljövänlig metod att isolera med och därför ett smart val. Materialet fungerar mycket bra i de flesta konstruktioner.

Vi säljer även isoleringsskivor av cellulosa för  dig som vill utföra arbetet på egen hand.

Cellulosaskivorna från iCell för trä- eller stålreglar är lätta att hantera, dammar minimalt och är suveräna ur
arbetsmiljösynpunkt – de orsakar inte klåda eller andra irritationer som ofta uppstår vid hantering och arbete med mineralfiberskivor.

Välj naturlig och miljövänlig cellulosaisolering!

Att värma upp ett hus medför höga kostnader för husägare –  därmed vill man att huset har så små värmeförluster som möjligt.

Ett välisolerat hus sparar energi, men isoleringen måste vara rätt utförd för att det inte ska uppstå risk för mögel. Problemet undviks med cellulosaisolering, eftersom materialet andas. Med cellulosa får man både ett bra inomhusklimat och en effektiv isolering.

Välj miljövänlig, svensktillverkad cellulosaisolering från iCell för varma, tysta  och sunda hus!

FAQ   |   KONTAKT  |  PRISER

Material

Vad är cellulosa?

Cellulosa är en miljövänlig naturprodukt – en huvudkomponent i träd och växter och naturens mest förekommande organiska förening. Vår isolering från iCell är tillverkad i Sverige av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper (från barrträd) och behandlas under tillverkningen för att bli beständig mot fukt, mögel och brand.

Lösull eller isoleringsskiva?

Lösull sprutas in direkt i konstruktionen och fyller hålrummet som ska isoleras. Det förekommer inget spill, då endast exakt mängd material för varje konstruktion används och resterna av isoleringen kan användas i nästa projekt. Isoleringsskikten skapas utan skarvar och materialet kan med fördel användas i både gamla och nya konstruktioner och ger en bättre arbetsmiljö, eftersom lösullen inte kliar och dammar mindre.


Cellulosaskivor kan används för tilläggsisolering eller inom nybyggnation. De är lätta att hantera, dammar minimalt och kliar inte. Tack vare sin höga densitet dämpar cellulosaskivan effektivt ljud och buller och bidrar därmed till en tystare inomhusmiljö. Byggnaden andas och blir friskare, tystare och sundare.
Skivorna finns i flera olika storlekar för både träregel och stålregel.

r isoleringsskiva?

Fördelar

Lösull isolerar bättre än mineralull!

Isoleringsförmågan hos material beror främst på tre faktorer: lufttäthet, värmekapacitet och konvektion.
Cellulosans höga densitet i kombination med dess höga tröghet gör att materialet isolerar bättre än mineralull.

Utmärkt ljudisolerande förmåga!

Cellulosa har många bra egenskaper för isolering. Den absorberar ljud väldigt bra – en uppskattad egenskap i dagens moderna byggande.
Våra cellulosaskivor isolerar utmärkt mot både kyla och värme, samtidigt som de har utmärkt ljudisoleringsförmåga tack vare sin höga densitet.

Bästa värmekapacitet!

Värmekapacitet syftar på energimängden som behövs för att värma 1 kg en 1 grad C – är värdet högt har materialet stor tröghet.
Värdet på glasull är 670 joule/kg, stenull 860 joule/kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule/kg (enligt EN ISO 10456). Det gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering!

Ett brandsäkert val!

Cellulosamaterialet är behandlat med flamskyddsmedel och kan med fördel användas i alla konstruktioner, men vi vill understryka att speciella krav och regler gäller brandavskiljande väggar.

Dags Att Renovera?

Det dragigaste av kråkslott kan bli både trivsamt och energieffektivt med rätt isoleringsteknik!

Isolering med cellulosa sparar energi och sänker ditt hus uppvärmningskostnader. Dessutom undviker man problem med mögel, då materialet andas – du får ett bra inomhusklimat samtidigt som isoleringen är effektiv.

Information Om ROT-Avdrag

ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. År 2023 har man rätt att få en viss skattereduktion på arbetskostnaden när an anlitar hantverkare eller byggfirma. För närvarande gäller avdrag på 30% i ROT på arbetskostnaden. Den högsta summan som man kan få ut per år ligger på 50 000 kronor. Maxbeloppet gäller per person. Vid gemensamt ägande kan två husägare alltså få avdrag på 100 000 kronor per år för tjänster som utförs i en gemensam bostad.

Det är hantverkaren/utföraren som ansöker om ROT-avdraget. Beställaren betalar därmed 70 procent av priset på arbetskostnaden. Det är viktigt att arbetskostnad och materialkostnad är separata poster på fakturan som man ska betala.

Beställaren är ansvarig för att kontrollera rätten till ROT-avdraget. De tre grundläggande kraven som ställs är:

1. Beställaren måste vara 18 år eller äldre.

2. Beställaren måste äga bostaden under tiden som arbetet utförs.

3. Beställaren måste betala skatt i Sverige på minst 90 procent av sin totala inkomst.

Mer specifik information tillhandahålls av Skatteverket.

PRISER

Sprutisolering med lösull från iCell av:

Vind
Ryggåstak
Väggar
Golv

För prisuppgift begär offert.

Cellulosaskivor från iCell för isolering:

För prisuppgift begär offert.

FAQ

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna:

Lösullen sprutas direkt in i konstruktionen och trycks torr till en viss densitet. Isoleringsskikten skapas utan skarvar och fyller ut effektivt. Mot innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm.

Ja, isoleringsmaterialet finns i lätthanterliga skivor i olika storlek och tjocklek för användning med trä- eller stålreglar.

Isoleringsförmågan hos material beror främst på tre faktorer: lufttäthet, värmekapacitet och konvektion. Cellulosans höga densitet i kombination med dess höga tröghet gör att materialet isolerar bättre än mineralull. Hög densitet och lufttäthet ger även utmärkt ljudisoleringsförmåga och bästa värmekapacitet. Cellulosamaterialet kliar inte och orsakar inte hudirritation eller andningsbesvär under hanteringen.

Ja, cellulosamaterialet behandlas med flamskyddsmedel under tillverkningen.

Ja, isoleringen dämpar ljud och buller effektivt tack vare sin höga densitet.

Ja – avdraget omfattar reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad som inte utförs av dig själv. För detaljerad information gällande just din bostad bör du dock kontakta Skatteverket.

Kontakta Oss!

Isonorr Energiisolering AB
Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
0768-00 16 25
kontakt@isonorr.com

Kontakta oss för mer information och offert!

Vad vill du isolera?